همکاران

 همکاران کاروان پرواز نور  

اسامی دوستان و همکاران پرواز نور / سوئد در اروپا و آمریکا که شما می توانید برای ثبت نام

و یا گرفتن اطلاعات سفر حج از ایشان کمک بگیرید

همکار و نماینده کاروان پرواز نور در لوند و مالمو – سوئد / آقای محمد حسن سلیمی
 Tel: +46(0) 70 473 45 21

Email : hassan.salimi@hotmail.com

    خانم سمیه جعفری / EMMABODA-swed همکار و نماینده کاروان پرواز نور سوئد در 
 Tel: + 46 –(0)73 898 06 20

 Email : somayejafari@yahoo.se  

 

همکار و نماینده کاروان پرواز نور سوئد در آمریکا USA-Noth East / خانم سمن اقتصاد
 Tel: +1-412-657-1874 

 E-mail : saman14313@yahoo.com

همکار و نماینده کاروان پرواز نور سوئد در ایتالیا / آقای دکتر بهروز قصابیان
 Tel: +39(0) 333 283 91 87

 Email : ghassabian@libero.it

همکار و نماینده کاروان پرواز نور سوئد در یوتبوری / آقای صادق بیگ زاد
 Tel: + 46 -(0)70 755 66 42

 Email : beigzad@gmail.com  

 

دوستان دیگری که از دیگر کشورهای اروپایی تمایل به همراهی با ما دارند، می‌توانند از طریق تلفن یا ایمیل پروازنور سوئد با ما در تماس باشند